Vlog minister Ank Bijleveld over dienstplichtbrief

Defensie verstuurde op 20 oktober 2020 de zogenoemde Dienstplichtbrief, zoals elk jaar. Nederlandse Jongeren die dat jaar 17 zijn of worden, lezen hierin dat ze van hun 17e tot hun 35e levensjaar staan ingeschreven voor de dienstplicht. Bijzonder is dat voor het eerst ook vrouwen de brief ontvangen. Sinds 1 januari 2020 geldt de dienstplicht ook voor hen.

“Dit hebben we onlangs in het parlement bij wet geregeld en dat doen we omdat meisjes en jongens in dit land gelijke rechten, maar ook gelijke plichten hebben”, aldus minister van Defensie Ank Bijleveld.

Vlog minister Ank Bijleveld over dienstplichtbrief