Veiligheid bij Defensie

Bij Defensie wordt steeds bewuster met het onderwerp veiligheid omgegaan. Het personeel is gemotiveerd om verbeteringen blijvend door te voeren. Wel kan de voortgang sneller. Dit schrijven minister Ank Bijleveld en staatssecretaris Barbara Visser vandaag aan de Kamer in reactie op het 2e jaarrapport van de visitatiecommissie Defensie en Veiligheid. Bij Defensie wordt steeds bewuster met het onderwerp veiligheid omgegaan. Het personeel is gemotiveerd om verbeteringen blijvend door te voeren. Wel kan de voortgang sneller. Dit schrijven minister Ank Bijleveld en staatssecretaris Barbara Visser vandaag aan de Kamer in reactie op het 2e jaarrapport van de
visitatiecommissie Defensie en Veiligheid.
 

Veiligheid bij Defensie