Weblog van Gertjan vanuit Mali

Deze keer geen tekst en foto’s bij zijn weblog. Gertjan heeft samen met de mannen van verkenningseenheid 3.0 een video gemaakt.

Weblog van Gertjan vanuit Mali