Weblog van Gertjan vanuit Mali

Deze keer geen tekst en foto’s bij zijn weblog. Gertjan heeft samen met de mannen van verkenningseenheid 3.0 een video gemaakt.