Toespraak staatssecretaris Barbara Visser bij herdenking Onderzeedienstpersoneel in Den Helder

Dames en heren,

Vandaag denken we aan al het Onderzeedienstpersoneel dat door oorlogshandelingen om het leven is gekomen.

En dat kunnen we alleen maar doen met gevoelens van grote dank en respect.

In feite staan wij op de schouders van deze dappere mannen. Mannen die de strijd aangingen met een machtige vijand.