Toespraak minister Ank Bijleveld-Schouten bij functiewisseling IGK

Vlag- en opperofficieren, geachte genodigden, dames en heren,

Ga met mij terug naar het jaar 1945.
Nederland is net bevrijd.
De grillen van de oorlog hebben diepe sporen nagelaten.
Op straat is de verwoesting zichtbaar…
In de harten van de mensen het verdriet voelbaar.
Het werd tijd om weer op te staan en ons land op te bouwen.
En dat gold ook voor onze krijgsmacht.