Speech minister Ank Bijleveld-Schouten bij presentatie rapport visitatiecommissie

Dank voor uw komst. Wij zijn kritisch op onszelf, echter vreemde ogen dwingen. Defensie wordt hier alleen maar sterker van.

Ik wil de visitatiecommissie onder leiding van mevrouw Gerdi Verbeet hartelijk danken voor deze 1e jaarrapportage. Er is door uw commissie veel werk verzet en er zijn waardevolle observaties gedaan.

Hier is behoefte aan. Een commissie die ons een spiegel voorhoudt. Die aangeeft wat beter kan. Die scherp en eerlijk vertelt hoe wij ervoor staan op het gebied van veiligheid.

Het rapport maakt treffend duidelijk waar Defensie zich bevindt in het proces van het verbeteren van die veiligheid.

Het geeft een krachtige impuls en is een hulpmiddel om door te groeien.

De observaties van de commissie passen bij de fase van de ontwikkeling die is ingezet: Het begin is er, maar het is te vroeg om tevreden te zijn.