Terugblik minister Jeanine Hennis-Plasschaert bij de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap

Het bestuur van de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap - beter bekend als de vereniging met de onuitsprekelijk lange naam - heeft mij gevraagd terug te blikken op 4,5 jaar ministerschap.  Dit doe ik uiteraard graag.
Overigens, áls de formatie tot eind augustus duurt, zal ik de langst zittende minister van Defensie zijn, zo merkte iemand onlangs op. Ofwel, de langst zittende minister sinds Cornelis Staf, MinDef in de drie kabinetten Drees. U begrijpt, ik doe er werkelijk alles aan om het formatieproces zo veel mogelijk te rekken…
Hoe dan ook, vierenhalf jaar is sowieso een lange tijd en dus is er ook genoeg om op terug te blikken.
Meer dan genoeg. Ik zal derhalve verre van volledig zijn vandaag.

Zie ook