Kwartaalrapportage geluidhinder Vliegbasis Leeuwarden over het 1e kwartaal 2022.

In dit document vindt u de kwartaalrapportage geluidhinder Vliegbasis Leeuwarden over het 1e kwartaal 2022. Met een overzicht van alle ingediende meldingen.