Defensie Projectenoverzicht 2019

Dit eerste Defensie Projectenoverzicht (DPO) is de opvolger van het Materieel Projectenoverzicht dat sinds 2007 jaarlijks op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer werd aangeboden. In het DPO zijn ook vastgoed- en IT-projecten weergegeven waarvoor in de komende 15 jaar uitgaven zijn geraamd. Ook zijn projecten opgenomen over afstoting van overtollige wapens en wapensystemen.