Jaarrapport 2019 visitatiecommissie Defensie en Veiligheid

Het 1e jaarrapport van de visitatiecommissie Defensie en Veiligheid. De visitatiecommissie toetst de voortgang van de door Defensie aangekondigde verbetermaatregelen voor de veiligheid bij het ministerie.