Eindrapport Verkenningen 2010 Houvast voor de krijgsmacht van de toekomst

Welke krijgsmacht hebben wij de komende jaren precies nodig? Waar moeten we ons op voorbereiden? Wat zijn onze opties? Om houvast te krijgen voor besluiten over de toekomst van de krijgsmacht heeft het kabinet het interdepartementale project-Verkenningen laten uitvoeren. In dit rapport kunt u de uitkomtsten lezen van het onderzoek.