Sector Security Reform (SSR)-Burundi/Sector Security Development (SSD)-Burundi

In de jaren 1993-2005 werd Burundi geteisterd door een bloedige burgeroorlog. Na de wapenstilstand in 2000 hielpen de Verenigde Naties (VN) met het vredesproces. In 2009 startte Nederland een afzonderlijke missie om de Burundese autoriteiten bij te staan bij de hervorming van de Burundese landmacht en politie. In dit document vindt u meer informatie hierover.