Defensie Projectenoverzicht 2022

Het Defensie Projectenoverzicht (DPO) geeft een overzicht van alle materieelprojecten, IT-projecten en vastgoedprojecten waarvoor uitgaven zijn gepland. En waarvan de investering meer is dan € 25 miljoen. Ook geeft het DPO informatie over de grootschalige verkoop van materieel. Tot 2019 was het DPO bekend als het Materieel Projectenoverzicht. Het wordt jaarlijks op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer aangeboden.