United Nations Integrated Office in Burundi (BINUB)

In de jaren 1993-2005 werd Burundi geteisterd door een bloedige burgeroorlog. Na de wapenstilstand in 2000 probeerden de Verenigde Naties (VN) met de Organisation des Nations Unies au Burundi (ONUB) de vrede te herstellen. In dit document vindt u meer informatie hierover.