Uitgavenverdeling Krijgsmachtdelen 2021

Infographic Verdeling uitgaven Defensie 2021per begrotingsonderdeel.