Infographic: tijdlijn luchthavenbesluit Gilze-Rijen

Defensie werkt vanaf 2016 aan een nieuw luchthavenbesluit voor Vliegbasis Gilze-Rijen. In dit document vindt u in een tijdlijn met de voorbereidingen en wat er nog komt.

Juni 2016

 • Publicatie conceptnotitie Reikwijdte & Detailniveau Milieueffect.
 • Ter inzagelegging conceptnotitie Reikwijdte & Detailniveau Milieueffect en mogelijkheid tot indienen zienswijzen.

September 2016

 • Advies Commissie MER.

December 2016

 • Reactie op zienswijzen conceptnotitie Reikwijdte & Detailniveau Milieueffect en commissie MER.
 • Vaststelling definitieve notitie Reikwijdte & Detailniveau.

December 2017

 • Bespreking ontwerpluchthavenbesluit en MER met COVM en Provincie Noord-Brabant.

Januari / februari 2018

 • Ter inzagelegging ontwerpluchthavenbesluit en MER.

Januari 2018

 • Informatieavond.

Februari 2018

 • COVM-vergadering.

November 2019

 • Publicatie Hoofdlijnen Reactienota.

December 2019

 • COVM-vergadering.

Februari 2020

 • Bezoek staatssecretaris van Defensie aan gemeente Gilze-Rijen.
 • Presentatie maatregelen en voornemens die een gedragen luchthavenbesluit dichterbij moeten brengen en besluit prioriteit te geven aan het luchthavenbesluit voor Vliegbasis De Peel.

Maart 2020

 • Annulering COVM-vergadering in verband met corona.

Mei 2020

 • Onderzoek en optimalisatie klachtenregistratiesysteem.

Juni 2020

 • Voortgangsbericht verder traject voorbereiding luchthavenbesluit Gilze-Rijen.
 • Lancering informatiewebsite luchthavenbesluiten.
 • Convenant Historische Vlucht.

Na de zomer 2020

 • Voorlopige reactienota zienswijzen ontwerp-luchthavenbesluit.
 • Openbaarmaking zienswijzen.

September 2020

 • COVM-vergadering.

2020

 • Tot 10% spreiding van het totaal aantal helikoptervliegbewegingen over andere vliegvelden.
 • Voortzetting dialoog met bewonersgroepen.
 • Voorbereiding bouwkundige maatregelen rattle noise: oprichten stichting en uitvoering controlemetingen.
 • Openbaarmaking zien.

Eind 2020

 • Geluidsmeetnet volledig operationeel.

2020/2021

 • (Voorbereiding) transitie Ke-Lden.
 • Verplaatsing Oefenslope.

2021

 • Voltooiing besluitvormingsproces luchthavenbesluit De Peel (verwachting).

2021 en verder

 • Hervatting formeel besluitvormingsproces luchthavenbesluit Gilze-Rijen.
 • Actualisering noodzakelijke rapporten.
 • Definitieve reactienota ontwerp-luchthavenbesluit.
 • Publicatie luchthavenbesluit Gilze-Rijen.
 • Halvering returnveldfunctie.
 • Verplaatsing reserveveldfunctie jachtvliegtuigen Gilze-Rijen naar andere locatie (verwachting).

2022

 • Uitvoer bouwkundige maatregelen woningen rattle noise.