Onderzoek TNO naar FM12-gasmaskers

Uit een eerdere studie is gebleken dat - mits verstrekt in de juiste maat, goed afgesteld en na voldoende training - het Nederlandse FM12-gasmasker de gebruiker in rust een beschermingsniveau biedt dat aan de eisen voldoet. Het beschermingsniveau tijdens daadwerkelijke inzet dient echter nog te worden bepaald. Een methode ontwikkeld om de
bescherming van het gasmasker in het veld te meten, toonde reeds aan dat bij het uitvoeren van oefeningen zoals hardlopen. kruipen en springen de beschermingsfactor zoals gemeten in rust een te rooskleurig beeld geeft van het daadwerkelijke beschermingsniveau. Voorliggende studie geeft inzicht in het beschermingsniveau van het Nederlandse gasmasker tijdens realistische NBC-oefeningen.