Resultaten Interventieteam Defensie

Binnen Defensie is veel onvrede over bijvoorbeeld uitrusting, werkplek en legering. Daarom startte in oktober 2018 het Interventieteam Defensie dat zoekt naar antwoorden en snelle oplossingen. De resultaten tot nu toe vindt u in dit document.