Het Total Force Concept - discussienota

In dit document vindt u de discussienota over hoe de krijgsmacht zich verder moet ontwikkelen, en hoe een begrip als ‘total force’ daarin past.

Zie ook