Persoonsdossiers

Bent u op zoek naar informatie over een voorouder die beroepsmatig (dus niet dienstplichtig) bij de marine diende? En is diegene geboren tussen ongeveer 1850 en 1908? In dit document vindt u de lijst met persoonsdossiers.