Jaarverslag Centraal Militair Hospitaal 2021

In het jaarverslag leest u onder meer over de stappen die in 2021 gezet zijn om de kwaliteit van de zorg te behouden en verbeteren.