Jaarverslag 2021 van de Kustwacht in het Caribisch gebied

Het jaarverslag begint met een overzicht van de operationele output en geboekte resultaten van de Kustwacht over het jaar 2021. Vervolgens blikt de Kustwacht terug op de omgeving waarin zij dat jaar heeft geopereerd en wat dat betekende voor de inzet van haar eenheden en personeel.