Jaarverslag verantwoordingsdag 2020

Defensie legt verantwoording af over de financiën en het gevoerde beleid over 2020. Het afgelopen jaar stond voor een groot deel in het teken van COVID-19. De pandemie had aanmerkelijke invloed op de werkzaamheden van Defensie.