Jaarverslag Integriteit Defensie 2020

Het jaarverslag schetst een beeld van de activiteiten binnen Defensie om de integriteit te bevorderen. Ook staat in het jaarverslag wat Defensie dit jaar doet om de integriteit verder te versterken.