Samenvatting Jaarrapportage Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht 2020

Samenvatting van de Jaarrapportage over 2020 van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK).