Jaarverslag Integriteit Defensie 2018

Het jaarverslag schetst een beeld van de activiteiten binnen Defensie om de integriteit te bevorderen. Ook staat in het jaarverslag wat Defensie dit jaar doet om de integriteit verder te versterken.

Let op: In het Jaarverslag Integriteit Defensie 2018 (versie 15 mei 2019) staat een fout in het aantal integriteitsonderzoeken van de Koninklijke Marechaussee (pagina 18). De tekst moet zijn: in 2018 zijn 134 vermoedelijke integriteitsschendingen onderzocht.