Jaarverslag Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht 2017

In dit jaarverslag van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) leest u zijn bevindingen over Defensie in 2017.