Werkprogramma 2019 Inspectie Veiligheid Defensie

In het werkplan van de Inspectie Veiligheid Defensie voor 2019 staat welke onderzoeken de inspectie in 2019 wil uitvoeren. Ook staat erin welke onderzoeken er in 2018 zijn begonnen en in 2019 verder gaan.