Aanvraagformulier medisch dossier Centraal Militair Hospitaal

Wilt u uw medisch en verpleegkundig dossier lezen? Dan kunt u met dit formulier een kopie opvragen bij uw arts.

Het ministerie van Defensie gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In de privacyverklaring defensie.nl leest u hier meer over.