Aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen (VOG NP)

Met dit formulier kunt u verklaren dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Om u op weg te helpen zijn sommige vragen al ingevuld.