Brochure: Reservist bij de Rijksoverheid: hoe zit het?

Bureau Reservisten en Samenleving (BReS) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkelden samen deze brochure. Een praktische handreiking voor leidinggevenden, HR-adviseurs en medewerkers van rijksorganisaties die te maken hebben met reservisten of als reservist worden ingezet bij Defensie.