United Nations Transitional Administration for Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium (UNTAES)

Informatieblad van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie over de Nederlandse deelname aan de missie UNTAES. UNTAES had onder meer tot taak het gebied te demilitariseren en de terugkeer van vluchtelingen en ontheemden te observeren.