United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF)

Informatieblad van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie over de inzet van de Nederlandse generaal-majoor J.C. Kosters. De generaal was van 16 januari 1995 tot 31 mei 1997 als commandant van UNDOF verantwoordelijk voor de inzet en het wel en wee van 1.054 militairen en 90 waarnemers.