Embargo op de Donau

Informatieblad van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie over de Nederlandse deelname tijdens het wapenembargo voor heel Joegoslavië en het handelsembargo tegen Servië en Montenegro van 1992 tot 1996.