Militair-historische leeswijzer Afghanistan

Over Afghanistan is een massa aan literatuur beschikbaar. Om toch wegwijs te kunnen worden in de veelheid aan informatie heeft het NIMH de Militair-Historische leeswijzer Afghanistan samengesteld. Hierin staan zo'n 40 boeken die door het NIMH zijn geselecteerd en van een toelichting zijn voorzien. De boeken zijn met 1, 2 of 3 sterren gewaardeerd om de moeilijkheidsgraad aan te geven.

In de leeswijzer Afghanistan worden boeken besproken over zeer uiteenlopende thema’s. Zo staan er boeken op de lijst over algemene onderwerpen als de cultuur, godsdienst en geschiedenis van Afghanistan. De nadruk ligt echter uiteraard op militaire onderwerpen, zoals militaire geschiedenis, counter-insurgency en militaire operaties na ‘9/11’. Er staan uitsluitend boeken op de lijst die nog in de verkoop zijn, dan wel op internet raadpleegbaar. De meeste titels zijn ook bij de Defensiebibliotheken opvraagbaar. Een ander selectiecriterium was dat, wanneer mogelijk, de voorkeur is gegeven aan boeken die in het Nederlands vertaald zijn.