Leeswijzer Michiel de Ruyter l

In 2007 was het 400 jaar geleden dat Michiel Adriaenszoon de Ruyter werd geboren. Daarom werden in 2007 talloze activiteiten en grootschalige evenementen georganiseerd. Er stonden bovendien vele nieuwe publicaties over het leven en werk van De Ruyter op stapel. Ook werden enkele standaardwerken herdrukt.

In de Leeswijzer Michiel de Ruyter zijn 34 publicaties over De Ruyter en zijn tijd verzameld en kort beschreven. De boektitels zijn geclusterd rond de volgende thema's:

  • algemene geschiedenis;
  • maritieme geschiedenis;
  • leven en werk;
  • tijdgenoten;
  • schepen;
  • kinderboeken.

Deze beredeneerde literatuurlijst bevat alleen boektitels die via de boekhandel leverbaar zijn of in 2007 opnieuw werden uitgebracht. Op een enkele uitzondering na staan er alleen Nederlandstalige boeken op de lijst.

Met de Leeswijzer Michiel de Ruyter in de hand kan de lezer zich verder verdiepen in de wereld van Nederlands grootste zeeheld.