United Nations Angola Verification Mission (UNAVEM)

Informatieblad van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie over Nederlandse inzet bij de missie UNAVEM.