Aceh Monitor Mission (AMM)

Informatieblad van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie over de Nederlandse waarnemers die toezagen op de ontwapening, demobilisatie en re-integratie van de GAM-strijders in Atjeh, 2005-2006.