Algemeen Militair-Historische Leeswijzer

De boeken op deze lijst verdiepen het inzicht in de militaire professie. Zij prikkelen ook tot onderlinge discussies over alle aspecten van het militaire vakgebied. De nieuwe leeswijzer bevat een beredeneerde selectie van ruim 40 Engelstalige boeken uit de grote hoeveelheid literatuur die op het gebied van de militaire geschiedenis te land, ter zee en in de lucht de afgelopen jaren is verschenen. Thema’s als strategie, tactiek, ethiek en leiderschap komen daarbij aan bod. De opgenomen titels zetten vanuit historisch perspectief aan tot kritische reflectie over de dynamische praktijk waarin de hedendaagse Nederlandse strijdkrachten opereren.