Beleidsbrief internationale veiligheid - turbulente tijden in een instabiele omgeving

“Een actief buitenlandbeleid is cruciaal om onze strategische belangen, vrijheden en waarden te verdedigen.” Dit staat in de Beleidsbrief Internationale Veiligheid, getiteld ‘Turbulente Tijden in een Instabiele Omgeving’. In de brief staat verder dat er in internationaal verband langer moet worden gewerkt aan blijvende oplossingen voor crisishaarden en dat de keuzes van nu ook straks houdbaar moeten zijn.

De ministerraad stemde in met de brief op voorstel van minister Koenders van Buitenlandse Zaken.