Toestemming medegebruik Vliegbasis Leeuwarden door LCC Aeria

Leeuwarder Luchtvaart Club Aeria mag met luchtvaartuigen gebruik maken van Vliegbasis Leeuwarden. Het besluit geldt tot 1 januari 2026.