Summary paper In the interest of the Netherlands (Engels)

Engelstalige samenvatting van de nota 'In het belang van Nederland' kiest de minister van Defensie voor een operationeel en financieel duurzame krijgsmacht.