Zonegrenzen Caribisch Nederland

Dit zip-bestand bevat de grenzen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (zonegrenzen Caribisch Nederland) met buurlanden en met andere Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden. Onder de download vindt u meer informatie over het zip-bestand.

Specificaties van de geografische data

De gegevens worden aangeboden in het geodetisch datum WGS84. Dat mag voor deze toepassing gelijkgesteld worden aan ETRS89 en NAD83.

Elk zip-bestand bevat 3 dataformaten:

  • ESRI SHAPE voor ArcGIS (extensies DBF, PRJ, SHP en SHX, inclusief metadata in XML-formaat);
  • KML voor Google Earth (extensie KML);
  • Een eenvoudig ASCII-formaat (extensie DAT). Dit formaat bevat graden, minuten en seconden voor eerst geografische breedte en vervolgens geografische lengte.

Uitdunnen

Het gebogen karakter van de normale basislijnen en de buitengrenzen noodzaakt tot een hoge puntdichtheid. Voor sommige toepassingen is een benadering van deze lijnen met minder punten wenselijk. De ASCII-bestanden met extensie DAT kunnen worden uitgedund met het programma TSP.

Downloadvoorwaarden

Iedereen mag dit product gratis downloaden. Het gebruik voor elk doel is gebonden aan de volgende voorwaarden:

  1. De verstrekte gegevens mogen niet worden gebruikt  als middel om mee te navigeren. De reden is dat de datasets op zichzelf staan en niet zijn bijgewerkt conform de Berichten aan Zeevarenden.
  2. De Dienst der Hydrografie behoudt zich het recht voor haar Morele rechten (art. 6 bis Conventie van Bern) uit te oefenen op het gereproduceerde materiaal, waarin de verstrekte gegevens zijn verwerkt.