Wob-verzoek indienen

U heeft recht op informatie van de overheid. Op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) kan iedereen de minister van Defensie om informatie vragen over actuele bestuurlijke kwesties.

Wat is de Wob?

De Wob is een wet die regelt hoe u informatie kunt opvragen bij overheidsorganisaties. Uitgangspunt is dat de informatie van de overheid openbaar is. Er zijn wel uitzonderingen.

Meer informatie over de Wob vindt u op rijksoverheid.nl.

Indienen Wob-verzoek

Wilt u een Wob-verzoek indienen bij het ministerie van Defensie? Dat kan per brief:

Ministerie van Defensie
Directie Communicatie/Wob
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

Voor het indienen van Wob-verzoeken zijn geen vormvoorschriften. De Directie Communicatie/Wob behandelt uw gegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming.

Goedkeuren van Wob-verzoeken

De minister kan een verzoek goedkeuren of (gedeeltelijk) weigeren. Via de pagina’s op Rijksoverheid.nl kunt u de beslissingen op de Wob-verzoeken bekijken. De naam van de verzoeker staat niet vermeld. Een aantal beslissingen op Wob-verzoeken kunt u niet inzien. Het gaat dan om individuele dossiers van personen, bedrijven of organisaties.

Vragen?

Met vragen kunt u contact opnemen met de Wob-contactpersoon, bereikbaar via persvoorlichting, telefoon (088) 950 20 20.