Landmacht maakt materieel gereed

Militairen van de landmacht verzamelden eind februari 2022 allerlei militair reservematerieel. Ze zetten het klaar voor de Nederlandse bijdragen aan de NATO Response Force (NRF).

[Beeldtekst: Brigadegeneraal Ronald Rietbergen, Commandant Materieel Logistiek Commando Land]
We zijn op dit moment bij het paarse Punt Land in Soesterberg, en dat is een onderdeel van het Materieel Logistiek Commando. En hier komen alle spullen vanuit onze magazijnen bij elkaar. Die worden hier verpakt en verscheept naar de eenheden die ze nodig hebben. In verband met Oekraïne, dat we allemaal op het nieuws kunnen zien ook, heeft de NAVO een hogere staat van paraatheid afgekondigd. En dat betekent voor ons dat wij een kortere reactietijd krijgen. En die kortere reactietijd die uit zich in heel snel en heel zorgvuldig onze containers volstoppen met materieel, met wat we nodig hebben. En wat daarin zit, op deze plaats, dat zijn met name reservedelen. U kunt zich voorstellen dat die voertuigen, evenals onze eigen voertuigen hier in Nederland, wel eens kapot gaan. Die moeten gerepareerd worden. En daar heb je dan alles nodig om ze ter plekke te repareren zodat ze weer verder kunnen. Dat zit hierin. Zo wordt er op andere plekken de munitie verzameld of de brandstof. Of de klasse 1, dat is het eten en drinken. Op allerlei plekken worden die spullen verzameld zodat de eenheden die er van zijn, dat die het op tijd hebben. 
Wij zijn altijd bezig met de missies die we overal in de wereld hebben te ondersteunen, vanaf hier. Alleen nu gebeurt het in een wat grotere mate. Dus dat betekent dat voor onze mensen alle zeilen bijgezet moeten worden. En het Matloco heeft met name niet-militair personeel, waarvan wel eens gezegd wordt: zijn die dan ook zo betrokken? Nou, daarvan kan ik u zeggen: die zijn ontzettend betrokken. En die kunt u dag en nacht wakker maken om hier te komen helpen. En dat doen ze met liefde en plezier.

[Het Nederlandse wapenschild. Linkerhelft beeld kleurt oranje. Beeldtekst: Ministerie van Defensie. Defensie beschermt wat ons dierbaar is.]