Animatievideo van actie Roy de Ruiter: Van plan A naar plan B: mission accomplished

Animatievideo van een van de acties (december 2007) waarvoor Roy de Ruiter de Militaire Willems-Orde kreeg. Klik onder de video op 'Uitgeschreven tekst' om te lezen over de actie.

Animatievideo van actie Roy de Ruiter: Van plan A naar plan B: mission accomplished

Beschrijving van de actie...

24 december 2007: Het is laat in de avond wanneer het dringende verzoek komt of Apaches ingezet kunnen worden voor een verrassingsactie van buitenlandse speciale eenheden op High Value Targets (HVT’s). De HVT’s zijn strijders die een belangrijke positie vervullen in het vijandelijke bolwerk en daarmee een groot gevaar vormen voor de coalitietroepen.

Eerdere pogingen om deze strijders op te pakken of uit te schakelen, zijn niet gelukt. 3 transporthelikopters met grondtroepen zijn op het moment van het verzoek al onderweg naar Tarin Kowt en 2 unmanned aerial vehicles  (UAV’s) hangen boven het doelwit. Verder zal ook een AC-130 luchtsteun leveren. De Ruiter gaat meteen aan de slag.

Last minute planning

Een dergelijke operatie neemt normaal gesproken enkele uren, zo niet dagen in beslag om voor te bereiden. Helemaal wanneer het om buitenlandse eenheden gaat die nooit eerder met elkaar hebben geopereerd. En om de operatie nog complexer te maken, vindt deze plaats bij nacht in een gebied waar nog niet eerder gevlogen is. Ook al is de voorbereidingstijd zeer beperkt, De Ruiter heeft bij het bestuderen van de locatie al snel een plan in zijn hoofd.

Terwijl de transporthelikopters op Tarin Kowt worden bijgetankt en de Apaches opstarten, komen de  grondcommandant, de Joint Terminal Attack Controller (JTAC) en gezagvoerders snel bij elkaar op het platform. De  Ruiter stelt voor om de rol van Air Mission Commander (AMC) op zich te nemen en brieft in enkele minuten een luchtplan, ondersteunend aan het grond-tactisch plan, waarin alle spelers zich unaniem kunnen vinden. De Ruiter brengt tevens een gebied onder de aandacht waarvandaan hij mogelijk weerstand verwacht.

Change of plans

Vlak nadat alle helikopters opstegen richting het doelwit komt het bericht dat de AC-130 vanwege technische problemen niet meer kan deelnemen aan de operatie. Een probleem, want vanwege de grote afstand kunnen de Apaches en transporthelikopters niet continu aanwezig zijn en moeten zij voortijdig terug om te tanken. In dit afgelegen gebied, het hart van de Taliban, is luchtsteun echter onontbeerlijk.

De Ruiter bedenkt een ‘out of the box’ oplossing: een plan B. Nadat de grondtroepen afgezet zijn, stuurt hij 2 transporthelikopters en even later ook zijn wingman en de andere transporthelikopter terug om bij te tanken. Zijn Apache zal daardoor zelf bijna 1,5 uur alleen boven het doelwit opereren en tevens de terugvlucht naar Tarin Kowt zelfstandig moeten uitvoeren. Dit is niet gangbaar en zeker niet zonder gevaar. Zowel hij als zijn copiloot nemen hiermee een gedegen risico, waarbij zij het missiebelang boven hun eigen belang zetten.

Bedoelde chaos

Aangekomen bij het doelwit hanteert De Ruiter eerst een uiterst onconventionele tactiek, de ‘bullet magnet’ zoals hij die zelf noemt. Een Apache vliegt bewust laag over het doelwit om de aandacht af te leiden, vuur te trekken en chaos te creëren. Op die manier kunnen de transporthelikopters met de special forces aan boord zo veilig mogelijk landen. Door de zorgvuldig gekozen aanvliegroute en landingsplaatsen zorgt hij ervoor dat de vluchtende HVT’s automatisch in een bepaalde hoek worden gedreven waar zij zonder risico’s uitgeschakeld kunnen worden. Dit verloopt geheel volgens plan.

2 HVT’s hebben de locatie ontvlucht terwijl hun handlangers in vuurgevecht raken met de grondtroepen. Effectief verdeelt De Ruiter de taken met de UAV’s. Binnen enkele minuten is de missie geslaagd en beginnen de  grondtroepen met het verzamelen van waardevolle informatie.

Tegenaanval uit verwachte hoek

De Ruiters wingman en de transporthelikopters zijn inmiddels weer onderweg naar het operatiegebied. Zij hebben De Ruiter en zijn copiloot nog niet bereikt wanneer de vijand besluit een tegenaanval in te zetten vanuit het door De Ruiter in zijn briefing al gemarkeerde gebied. Een vijandelijke mortier scheert rakelings langs de Apache. De copiloot is in zo’n situatie getraind om direct een standaard drill uit te voeren en pakt deze actie op. De Ruiter legt zijn hand echter op de controls en roept zijn copiloot op niet weg te draaien. Hij heeft namelijk zicht op de mortieropstelling en wil deze zo snel mogelijk uitschakelen, om het gevaar voor de speciale eenheden op de grond weg te nemen.

Direct zet hij de sensor op het doel en roept resoluut: “Indraaien, rockets!” Dankzij jarenlange gezamenlijke training vertrouwt de copiloot zijn gezagvoerder blindelings. Hij zet een duikvlucht in richting de mortieropstelling. De Apache bevindt zich nu rechtstreeks in de vuurlinie van de vijandelijke mortier. Omdat de opstelling zich tussen de woningen bevindt en De Ruiter wil voorkomen dat er burgerslachtoffers vallen, wijzigt hij tijdens het inzetten van de duik nog snel het type raket. De Ruiter vuurt en slaagt erin de mortieropstelling succesvol uit te nemen.

Wanneer blijkt dat de eerder door de vijand afgevuurde mortier precies tussen de eigen troepen is gevallen, waarbij wonder boven wonder niemand gewond is geraakt, is duidelijk dat het snelle handelen en doortastende optreden van De Ruiter heeft voorkomen dat de vijand meer mortieren kon afschieten.

Mission accomplished

Vrij kort daarna worden de coalitietroepen wederom onder vuur genomen vanuit een woning. Een van de UAV-operators dringt bij de JTAC aan om een bom op de woning te gooien. De Ruiter steekt daar een stokje voor. Omdat dit een operatie is diep in vijandelijk gebied, acht hij de kans groot dat er onschuldige burgers in de woning zijn. Hij stelt voor om met het boordkanon op de buitenwand van de woning te vuren. Dit idee wordt geaccepteerd door de JTAC.

Vrijwel direct na deze inzet stopt de weerstand van de vijand en kan teruggekeken worden op een succesvolle operatie: mission accomplished. De Ruiter keert terug om te tanken en zijn wingman, die inmiddels gearriveerd is, neemt de taken over. Aansluitend begeleidt deze Apache de transporthelikopters met de troepen weer veilig terug naar Tarin Kowt.

Het slagen van deze missie na eerdere mislukte pogingen, zonder slachtoffers of gewonden aan coalitiezijde, is voor een groot deel te danken aan het gevoerde beleid van De Ruiter, zijn kracht om snel te kunnen schakelen als het erop aankomt, doortastend besluiten te nemen en zijn initiatiefrijke en moedige optreden.