Minicollege Slag in de Javazee

Wat gebeurde er 75 jaar geleden met de Nederlandse schepen tijdens de Slag in de Javazee? Historicus Anselm van der Peet van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie gaf in februari 2017 een minicollege.