De wereld van geluid bij de luchtmacht

Deze film uit december 2016 geeft uitleg over geluid. Weet u bijvoorbeeld wat een KE-zone is? Of wat een badkuip met  geluid van vliegbewegingen is? Verder is te zien hoe de luchtmacht in gesprek gaat met burgers over geluidshinder.

De wereld van geluid bij de luchtmacht

In Nederland heeft Defensie een aantal militaire vliegbases. Vanaf deze bases vinden vluchten plaats met militaire straaljagers, helikopters, transportvliegtuigen en lesvliegtuigen. Er wordt niet alleen geoefend vanaf en op de bases, maar ook in speciaal daarvoor aangewezen helikopter laagvlieggebieden en op laagvliegroutes. Tevens wordt in het buitenland geoefend, hierbij wordt een deel van het geluid geëxporteerd.

De uitvoering van de taken om onze vrede, vrijheid en veiligheid te handhaven gaat gepaard met geluid. Mensen kunnen daar hinder van ondervinden. De wet- en regelgeving stelt dat de hoeveelheid geluid die per jaar per basis mag worden geproduceerd wordt vastgelegd middels berekende geluidscontouren. Deze zogenaamde Kosteneenheden contouren ofwel Ke-contouren liggen om elke vliegbasis.

De Ke-contour is als een badkuip die wordt gevuld met het geluid van vliegbewegingen. Hoe meer geluid, hoe sneller hij vol is. Ook het tijdstip van een vlucht wordt meegenomen. Dezelfde vlucht 's nachts vult de badkuip bijvoorbeeld 10 keer zo snel, omdat er dan meer hinder is. Middels planning wordt de hoeveelheid geluid over het jaar verspreid. Bij het bepalen van de Ke-contouren wordt gebruik gemaakt van berekeningen en niet van geluidmetingen. Een meting is vooral een momentopname op een specifieke locatie en daarnaast zijn daarvoor geen wettelijke kaders vastgesteld.

Militaire vliegtuigen en helikopters volgen vastgestelde aanvlieg- en vertrekroutes. Veiligheid staat daarbij echter voorop. Door weersomstandigheden, een zwerm vogels, ander luchtverkeer of noodomstandigheden kan het voorkomen dat vliegtuigen een andere route moeten kiezen. Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum rapporteert middels de gegevens van de luchtmacht of er wordt voldaan aan de wettelijke eisen, deze rapportages zijn openbaar.

De luchtmacht controleert, als eerstelijnshandhaver, alle vluchten. De luchtmacht wordt gecontroleerd door een onafhankelijke tweedelijnshandhaver, de Militaire Luchtvaart Autoriteit. Ook al blijven wij binnen de wet- en regelgeving, dan nog kunnen mensen hinder ondervinden van geluid. Voor meldingen inzake overlast kan iedereen terecht bij Defensie. De meldingen worden geregistreerd, gecontroleerd, behandeld en teruggekoppeld met de melder. Tevens is er voor elke vliegbasis de Commissie Overleg Voorlichting en Milieu.