Covers magazines. Tekst op foto: militair rechtelijk tijdschrift.

Militair Rechtelijk Tijdschrift 3 staat online

De nieuwe editie van het Militair Rechtelijk Tijdschrift staat online. Benieuwd? Lees het tijdschrift.

Wat leest u in deze editie:

 • Bijdrage – Beschouwing
  • Titel: Rwanda, een ‘vergeten’ smet op het blazoen van de Belgische bijdrage aan VN-vredesoperaties?
  • Auteur: prof. dr. A. Pauwels
 • Bijdrage – Beschouwing
  • Titel: Schuivende plateaus en de rol van defensieorganisaties. Deel III van een drieluik.
  • Auteur: majoor (R.) mr. M. Antzoulatos-Borgstein MSc LLM
 • Bijdrage – Beschouwing
  • Titel: Verordening (EU) 2021/821. Herschikking van de EU Dual-use Verordening.
  • Auteur: kolonel (b.d.) dr. J.E.D. Voetelink
 • Strafrechtspraak
  • Hoge Raad, 21 september 2021, ECLI:NL:HR:2021:1264
  • Titel: Nieuwsgierige marechaussee [3]
  • Auteur naschrift: mr. M.M. Dolman

Bericht van de Redactiecommissie

De Redactiecommissie van het Militair Rechtelijk Tijdschrift dankt u voor uw betrokkenheid bij het MRT en wenst u en al uw naasten fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2022.

Colofon

De auteurs schrijven op persoonlijke titel. Het ministerie van Defensie en de redactie van het Militair Rechtelijk Tijdschrift zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van het MRT.