Covers magazines. Tekst op foto: militair rechtelijk tijdschrift.

Militair Rechtelijk Tijdschrift 4 staat online

De nieuwe editie van het Militair Rechtelijk Tijdschrift staat online. Benieuwd? Lees het tijdschrift.

Wat leest u in deze editie:

Bijdrage – Opinie
Titel: Uitgangspunten en beginselen van het humanitair oorlogsrecht
Auteur: dr. J.C. van den Boogaard

Bijdrage – Opinie
Titel: Censuur voor militairen?
Auteur: cadet-vaandrig mr. J.C.A. Aarts

Bijdrage – Praktijk
Titel: Inzet van marine-juristen in het kader van EMASOH
Auteurs: LTZ2 (LD) mr. F.B. Vogel, LTZ1 (LD) mr. drs. W.B. Kooijman-Zegelaar en LTZ 2 OC mr. J.J. Schut

Strafrechtspraak
Hoge Raad, 7 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1197
Titel: Nieuwsgierige marechaussee [2]
Auteur naschrift: mr. M.M. Dolman

Bestuursrechtspraak
Centrale Raad van Beroep, 3 september 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:2093
Titel: Terugbetaling van studiekosten
Auteur naschrift: mr. A.F. Vink LL.Mgov

Colofon

De auteurs schrijven op persoonlijke titel. Het ministerie van Defensie en de redactie van het Militair Rechtelijk Tijdschrift zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van het MRT.